Recruitment voor Technology, Data & Analytics

Disclaimer

Onderstaande Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Stackmate, op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen op of middels de website.

De Algemene Voorwaarden van Stackmate zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website van Stackmate door de bezoeker. De Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

De informatie op de website van Stackmate wordt als algemene informatieverschaffing aan de bezoeker gegeven. De bezoeker kan aan deze informatie geen rechten ontlenen en deze informatie kan niet worden aangemerkt als een advies of aanbeveling van Stackmate.

Stackmate zal geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van schade in verband met het gebruik van de website en de daarop te raadplegen informatie, waaronder doch niet uitsluitend begrepen; virussen, onjuistheden of onvolledigheid van de informatie.

Stackmate is de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle informatie waaronder begrepen het auteursrecht, tenzij Stackmate anders vermeld.

Stackmate verleent de bezoeker toestemming tot het kennisnemen van de website en de daaronder vallende informatie. Het is de bezoeker toegestaan om van het voorgaande kopieën te maken, op te slaan, te printen, reproduceren en het verspreiden van informatie, voor zover de informatie niet wordt gewijzigd en de verwijzing naar deze Disclaimer, de Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden van Stackmate bij die kopieën zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de informatie – waaronder begrepen het creëren van (hyper)links – is de bezoeker niet toegestaan zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stackmate.

Bij vragen omtrent deze Disclaimer kunt u contact met ons opnemen. Op deze Disclaimer zijn voorts onze Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring van toepassing.

Geen vacature willen missen?

Laat dan jouw e-mailadres bij ons achter en wij doen de rest!

Schrijf je in!

Om op de hoogte te blijven van actuele vacatures!